Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

PrisonMedia

PrisonMedia to stworzony specjalnie na potrzeby placówek penitencjarnych system multimedialny i infotainment, oferujący w pełni bezpieczne i możliwe w 100% do skontrolowania telefonię i internet oraz dostęp do szerokiego wachlarza kanałów medialnych.

Możliwe zastosowanie:

 •     Wideo-/telefonia – po korzystnych między-/narodowych taryfach
 •     PC
 •     Internet
 •     E-Learning
 •     Infolinia duszpasterska
 •     Radio
 •     Odtwarzacz MP3
 •     Telewizja
 •     Odtwarzacz DVD
 •     Cyfrowy rejestrator wideo
 •     Wejście pod konsolę do gry

Nie stracić kontaktu z rzeczywistością spoza zakładu karnego to istotny element procesu resocjalizacji. PrisonMedia oferuje innowacyjne rozwiązanie dzięki zsumowaniu w kompaktowym systemie wielu nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, mediów i urządzeń multimedialnych.

Oferuje on osadzonym dzięki oddanym do użytku funkcjom, oczywiście w sposób mocno ograniczony i stale kontrolowany, możliwość pozostawania na bieżąco w obchodzeniu się z nowymi mediami (lub wyuczenia się tego), podtrzymywania bliskiego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, brania udziału w zajęciach edukacyjnych (ukończenie szkoły, kursów) oraz – w fazie poprzedzającej upuszczenie zakładu karnego – przygotowania życia na wolności.

Placówka penitencjarna oraz jej personel korzystają natomiast dzięki wygodnemu, bo centralnie sterowanemu i kontrolowanemu, kompaktowemu systemowi multimedialnemu, który dostarczany jest jako w 100% pewny, a tym samym i od razu gotowy do użytku, będąc zabezpieczonym czujnikami przeciwzakłóceniowymi i alarmem sabotażowym przed każdym rodzajem manipulacji.

PrisonMedia Mobile to oszczędna, ale równie bezpieczna wersja PrisonMedia na tablet. Działający poprzez W-LAN system medialny w celi uniemożliwia dzięki wielu innowacyjnym mechanizmom zabezpieczającym nadużywanie oraz niedozwolone udostępnianie systemu innym.

 

Przegląd ogólnych funkcji PrisonMedia

 • wytrzymała, zabezpieczona przed otwarciem obudowa
 • prosta, intuicyjna obsługa
 • w dużym stopniu zautomatyzowane
 • rozliczenia dokonywane ze środków posiadanych na kontach osadzonych
 • centralna kontrola i sterowanie
 • dodatkowo możliwość rozszerzenia o telefonię w celi (PrivacyPhone), wideotelefonię (VideoVisit) lub nieodpłatny dostęp do infolinii duszpasterskiej