Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

PrisonPhone

PrisonPhone

PrisonPhone to system telefonii opracowany specjalnie na potrzeby placówek penitencjarnych. Ze względu na swoje wytrzymałe, dostosowane do warunków panujących w zakładach karnych wykonanie, łatwą obsługę i niezawodne funkcje, ten przeznaczony do ogólnego stosowania system telefoniczny wyznaczył w krótkim czasie standardy w zakresie techniki telekomunikacyjnej, które przyjęte zostały w placówkach penitencjarnych licznych państw Unii Europejskiej, takich jak np. Niemcy czy Holandia.

Obok wielorakich funkcji gwarantujących bezpieczeństwo i wygodę, PrisonPhone oferuje niezawodną telefonię dla osadzonych oraz maksymalne odciążenie sprawujących nad nimi nadzór funkcjonariuszy. Ten modułowo zbudowany system z jego wielorakimi możliwościami konfiguracji to efektywne, przystosowane ściśle do warunków więziennych rozwiązanie w zakresie telefonii osadzonych.

Połączenia telefoniczne nawiązywane są wyłącznie po skutecznej identyfikacji użytkownika za pomocą numeru PIN, kodu kreskowego, etykiety RFID albo numeru PIN + identyfikacji na żywo (kamera), w zakresie indywidualnie dla niego ustawionych uprawnień oraz w przypadku posiadania przez niego środków na swoim wirtualnym koncie użytkownika. Wszystkie dane dot. rozmów są protokołowane. Rozmowy telefoniczne mogą być ponadto w całości albo wyrywkowo podsłuchane albo nagrane.

PrisonPhone może być modułowo uzupełniony o liczne funkcje dodatkowe, które w sensowny sposób pomagają zmierzyć się z codziennymi obowiązkami w zakładach karnych, takie jak np.:

Nieodpłatna infolinia duszpasterska

Osadzeni mogą otrzymać za pomocą PrisonPhone nieodpłatny dostęp do infolinii duszpasterskiej, dzięki której będą oni mogli porozmawiać z profesjonalistą w swych osobistych sytuacjach kryzysowych. Nawet jeśli ta możliwość porozmawiania z duszpasterzem istnieje tylko w porach, w których dozwolone jest telefonowanie, oraz tylko w miejscach, w których przebywają też inni osadzeni, to stanowi ona istotny środek służący opiece psychologicznej osadzonych, który niekiedy może uratować im życie.

Wideotelefonia

Kolejną modułową opcją dodatkową jest wideotelefonia. Obudowa aparatu PrisonPhone jest w tym przypadku rozbudowana o dużoformatowy kolorowy wyświetlacz. Osadzeni oraz ich rozmówcy, o ile ci też dysponują kamerą internetową czy podobnym osprzętem, otrzymują w ten sposób możliwość patrzenia na siebie podczas prowadzonej rozmowy. Kontakt na zewnątrz, zwłaszcza z rodziną czy przyjaciółmi, którzy mieszkają zbyt daleko, aby regularnie odwiedzać osadzonych, zostaje w ten sposób wyraźnie uproszczony i zawężony.

Części składowe i moduły

 •     System telefoniczny PrisonPhone
 •     Skaner kodów kreskowych (opcjonalnie dla identyfikacji użytkownika)
 •     Czytnik RFID (opcjonalnie dla identyfikacji użytkownika)
 •     Kamera internetowa (opcjonalnie dla identyfikacji użytkownika)
 •     Kolorowy wyświetlacz pod wideotelefonię


Przegląd cech PrisonPhone

 •     instalacja jako pierwszy system albo w miejsce poprzedniego
 •     prosta, intuicyjna obsługa
 •     w dużym zakresie zautomatyzowane
 •     rozliczenia dokonywane ze środków posiadanych na koncie telefonicznym osadzonego
 •     centralna kontrola i sterowanie z komputera administracyjnego
 •     opcjonalnie: modułowe rozszerzenie o wideotelefonię (technologia VideoVisit)

VisitPhone

VisitPhone to wytrzymały system telekomunikacyjny, skontruo- wany specjalnie na potrzeby pomieszczeń, w których odwiedzani są osadzeni w placówkach penitencjarnych, zapewniający wolne od zakłóceń rozmowy prowadzone pomiędzy osadzonymi a odwiedzającymi przez dzielącą ich szybę. System ten opiera się na technice PrisonPhone, oferuje ten sam zakres funkcji kontrolnych oraz niezawodnie wysoką jakość głosu.

Obudowa o ponadczasowym wyglądzie ze stali szlachetnej jest niezniszczalna i łatwa do czyszczenia. Cecha mająca umożliwić maksymalnie długie korzystanie w zakładzie karnym.

PrivacyPhone

PrivacyPhone

PrivacyPhone to bezpiecznie i mądrze skonstruowany, centralnie sterowany system telefoniczny dla celi więziennych. Oferuje osadzonym możliwość telefonowania bez zakłóceń ze strony innych osadzonych. W odosobnieniu, ale oczywiście nie w sposób nieograniczony i niekontrolowany.

PrivacyPhone to telefon ze złączem USB. Opiera się on na technicznej infrastrukturze PrisonPhone. Wpinany jest on do portu USB, które zintegrowane jest ze specjalnie na ten cel przewidzianą, a zatopioną w ścianie celi więziennej płytką ze stali szlachetnej. Ta jest za pomocą czujnika przeciwzakłó- ceniowego i alarmu sabotażowego wyczerpująco zabezpieczona przed manipulacją.

Dalszy mechanizm bezpieczeństwa zapewnia wykorzystanie portu USB wyłącznie z PrivacyPhone, uniemożliwiając skorzystanie z innego urządzenia elektronicznego. Uzupełniające system słuchawki są ze względów higienicznych i psychologicznych przekazywane na własność osadzonym za zredukowaną opłatą w wysokości 12€.

Po wpięciu się ze słuchawką do portu USB użytkownicy mogą za posiadane na swoim koncie telefonicznym środki w ramach określonych dla nich indywidualnie ustawień dowolnie telefonować. Wcześniejsza autoryzacja nie jest wymagana.

PrivacyPhone może być modułowo uzupełniony o:

Komunikator głosowy

Płytka PrivacyPhone może być wykorzystana jako komunikator głosowy, a zatem jako wygodny sposób komunikacji pomiędzy dyżurką a osadzonymi, przebywającymi w celach. Także ogłoszenia administracji zakładu karnego mogą być w ten wygodny sposób zakomunikowane osadzonym.

Infolinia duszpasterska 24/7

Poza możliwością telefonowania PrivacyPhone oferuje także możliwość połączenia się z infolinią duszpasterską, a tym samym ze specjalnie przeszkolaną osobą, mogącą pomóc w osobistej sytuacji kryzysowej. Aktualne testy wykazały, że ogólnie wysoki odsetek samobójstw w więzieniach, które zarówno dla osadzonych jak i zatrudnionych w nich funkcjonariuszy stanowią duże psychiczne obciążenie, dzięki tej opcji zostaje w znaczący sposób zredukowany.

Opcje podłączeniowe

PrivacyPhone dostępny jest ze zintergrowanym albo odrębnym zasilaczem. Podłączony może być w każdej celi do istniejącego okablowania, ponieważ oferuje on różnorodne opcje podłączeniowe:

 •     poprzez Ethernet z odrębnym zasilaniem
 •     poprzez Ethernet z Power over Ethernet (PoE) do zasilania
 •     poprzez PowerLAN
 •     poprzez sieć szerokopasmową z odrębnym zasilaniem


Przedgląd funkcji PrivacyPhone

 •     okresy telefonowania niezwiązane z okresami przebywania poza celą
 •     prosta, intuicyjna obsługa
 •     rozliczenia dokonywane ze środków posiadanych na kontach telefonicznych osadzonych
 •     centralna kontrola i sterowanie z komputerów administracyjnych
 •     możliwe dodatkowe opcje: komunikator głosowy + nieodpłatne połączenie z infolinią duszpasterską 24/7


PrivacyPhone- opis części składowych

 •     Panel PrivacyPhone
 •     Płytka ze stali szlachetnej wraz ze złączem USB, integrowana w ścianie celi więziennej
 •     Słuchawka PrivacyPhone
 •     Udostępniana osadzonym za zredukowaną opłatą w wysokości 12€
 •     opcjonalnie: PrivacyPhone jako moduł rozszerzający PrisonCall lub PrisonMedia

PrisonCall

PrisonCall

PrisonCall to odporny na uszkodzenia sygnalizator świetlny i komunikator dla celi więziennych, zgodny z normą DIN VDE 0834, wyposażony w czujniki przeciwzakłóceniowe i alarm sabo- tażowy oraz potrójną sygnalizacyjną lampę LED, umieszczaną w korytarzu na zewnątrz celi.

Integrowana wewnątrz celi w ścianie i zabezpieczona przed manipulacją płytka ze stali szlachetnej wraz z panelem obsługo- wym zawiera obok włącznika lampy i specjalnego światła uspokajającego przycisk alarmowy oraz inny przycisk, który umożliwia skontaktowanie się ze strażnikiem w okresach, w których osadzeni są pozamykani w celach. Umieszczona poza celą jednostka świetlna wskazuje dany etap realizacji wezwania.

W przypadku awarii sieci alarm sabotażowy oraz czujniki przeciwzakłóceniowe zasilane są z akumulatora. Ewentualne próby manipulacji są zatem nieprzerwanie przez system wykrywane i raportowane.

Części składowe (wyposażenie standardowe):

 •     wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej
 •     2 przyciski (alarm, nawiązanie kontaktu)
      opcjonalnie: 3. przycisk pod sygnał o dowolnej treści
 •     włącznik
 •     głośnik
 •     mikrofon
 •     lampa sygnalizacyjna, światło uspokajające
 •     złącze USB
 •     potrójna lampa sygnalizacyjna (montowana na zewnątrz celi)
 •     opcjonalnie: 3. sygnał świetlny pod powiadomienie świetlne o dowolnej treści


Przykłady zastosowania:

PrisonCall jest skutecznie stosowany w wielu niemieckich i europejskich placówkach peniten- cjarnych.

Sposób funkcjonowania:

Po wciśnięcu przycisku wewnątrz celi zapala się umieszczona na zewnątrz celi jednostka sygnalizacyjna na czerwono. Funkcjonariusze informowani są dodatkowo o tym fakcie na monitorze komputera w swojej dyżurce. Przy podwyższonym rygorze bezpieczeństwa komunikator głosowy może być wykorzystany do akustycznej kontroli celi.

Opcje poszerzone PrisonCall:

 • Komunikator głosowy
  PrisonCall może być modułowo uzupełniony o komunikator głosowy i tym samym wykorzystywany jako wygodny sposób komunikacji pomiędzy dyżurką a osadzonym, zamkniętym w celi. Także komunikaty administracji zakładu karnego mogą być w ten sposób wygodnie przekazywane osadzonym.

 • 3. przycik
  W płytkę PrisonCall może być wintegrowany trzeci przycisk. Kierownictwo zakładu karnego może przypisać do tego przycisku określoną, dowolną treść, np. "Chciałbym pospacerować poza celą, proszę otworzyć drzwi!".

 • 3. sygnał świetlny
  Dla sygnału zewnętrznego, aktywowanego 3. przyciskiem, do którego może być przypisana dowolna treść, może być obok koloru czerwonego ("Aktywowano sygnał") i zielonego ("Zgłoszenie jest realizowane") dodany dalszy kolor. I tak np. po zasygnalizowaniu przez funkcjonariuszy możliwości opuszczenia celi, osadzeni mogą zgłosić chęć skorzystania z tej możliwości przyciskając trzeci przycisk. W takim przypadku otwarte zostaną te wszystkie cele, w których zgłoszono chęć jej opuszczenia poprzez aktywację tego trzeciego przycisku.

 • Telefonia w celach (PrivacyPhone)
  Standardowo zintegrowane z obudową PrisonCall złącze USB umożliwia ponadto modułowe uzupełnienie PrisonCall o telefonię w celi PrivacyPhone. Osadzonym dana jest wtedy wygodna, uwzględniająca w szerokim zakresie ich prywatność, możliwość telefonowania w obrębie własnej celi. Telefonować można wtedy wyłącznie w ramach określonych uprzednio indywidualnych uprawnień, przy czym prowadzone rozmowy telefoniczne są stale nadzorowane i kontrolowane z dyżurki przez funkcjonariuszy, którzy są w danym czasie na służbie.

  Wszystkie dane dot. rozmów telefonicznych są automatycznie protokołowane. Same rozmowy telefoniczne funkcjonariusze mogą w każdym momencie, w uprzednio dowolnie standardowo określonym albo w spontanicznie, elastycznie i indywidualnie ustalonym zakresie podsłuchiwać albo także nagrywać. Specjalny mechanizm zabezpieczający zapewnia ponadto, że port USB nie zostanie wykorzystany pod inne urządzenie elektroniczne, które nie wchodzi w skład systemu.

 • Infolinia duszpasterska 24/7
  Osadzonym może zostać udostępniona za pomocą PrisonCall także możliwość kontaktu z całodobową, profesjonalną infolinią duszpasterską. Proste rozwiązanie, które w osobistych momentach kryzysowych może uratować życie.

  Jeśli cela więzienna została już wyposażona w PrivacyPhone, to możliwość połączenia się z nieodpłatną infolinią duszpasterską może być udostępniona poprzez ten system. Jeśli brak telefonii w celi, to rozmowa taka może być umożliwiona z prostego aparatu USB (bez klawiatury), który w tym celu  nieodpłatnie albo za niewielką opłatą zostanie wydany osadzonemu. Gdy osadzony ten aparat podłączy do wejścia USB przy PrisonCall lub - opcjonalnie – dodatkowo przyciśnie trzeci dostępny, przypisany do opcji połączenia z linią duszpasterską, przycisk serwisowy, to nawiązane zostanie odpowiednie połączenie.

VideoVisit

VideoVisit

VideoVisit to zgodny z duchem czasu system komunikacyjny, który umożliwia kontakt z osadzonymi w drodze wideotelefonii. Organizacja i realizacja każdego dnia przez funkcjonariuszy jakże licznych wizyt ze strony osób bliskich u osadzonych zostaje tym samym w znaczący sposób uproszczona i zmodyfikowana.

Osadzeni także korzystają z tego rozwiązania, albowiem mogą tu częściej i dłużej rozmawiać z bliskimi osobami. Odwiedzający z kolei unikają w ten sposób długich kolejek i nieprzyjemnych rewizji osobistych. Same rozmowy z osadzonymi prowadzone są tu przy zachowaniu większej prywatności.

Dla funkcjonariuszy wizyty w formie wideotelefonii oznaczają w pierwszym rzędzie bardzo znaczące ułatwienie w pracy. Odpada w takim przypadku rejestracja odwiedzających, nadzór oraz rewizje osobiste. Ryzyko wniesienia na teren zakładu karnego niedozwolonego przedmiotu, takiego jak broń, telefon komórkowy, narkotyk, itp., stanowiące obecnie jeden z największych codziennych problemów, z którym borykają się funkcjonariusze, zostaje tutaj całkowicie wyeliminowane. VideoVisit przyczynia się zatem w sposób trwały do poprawy bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych.

Technologia VideoVisit dostępna jest także jako moduł dodatkowy dla PrisonPhone. Te zostają w takim przypadku uzupełnione o duży kolorowy wyświetlacz i mogą być wykorzystywane pod wideotelefonię.

Części składowe

 •     Panel dotykowy
 •     Obudowa ze stali szlachetnej
 •     Kamera internetowa
 •     Mikrofon
 •     Głośnik

Amerykański trend "Video Visitations"

Źródło: Emmanuel, Adeshina: "In-Person Visits Fade as Jails Set Up Video Units for Inmates and Families", w: The New York Times, 7 sierpnia 2012 r.

Stany Zjednoczone mają najwyższy na świecie, oficjalnie udokumentowany odsetek osób osadzonych w zakładach karnych: blisko 2.300.000 przestępców -  kobiet, mężczyzn i młodocianych – zamkniętych jest obecnie w amerykańskich więzieniach. Oznacza to przyrost na poziomie 500 % w ciągu ostatnich 30 lat.

Konsekwencją tego są przepełnione więzienia i związane z tym różnorodne problemy organizacyjne. Aby problemy te rozwiązać stawia się coraz częściej na nowoczesną technologię, która codzienne procedury ma uprościć i zautomatyzować.

Praktyczne, skuteczne i efektywne rozwiązanie stanowi w tym przypadku przekształcenie wizyt w tak zwane „Video Visitations“, wideowizyty. Bardzo przekonywujące są te wszystkie korzyści, które z takiej formy wizyt wynikają dla wszystkich zainteresowanych.

Jeremy Travis, były kierownik Narodowego Instytutu Sprawiedliwości, jednostki badawczej amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdza przykładowo ogromny potencjał systemu wideowizyt i podkreśla w szczególności, jak ważne są te częstsze rozmowy zwłaszcza dla dzieci osadzonych. Daje im się szansę utrzymywania węższego kontaktu z rodzicami, co dla obu stron – dla rozwoju dzieci, ale też i dla reintegracji danego rodzica po ukończeniu odbywania kary – jest niezmiernie istotne. Dlatego pan Travis jak i inni eksperci prognozują, że system wideowizyt zostanie zaadaptowany przez zakłady karne w całej Ameryce.

PrisonCom Switch

PrisonCom Switch

PrisonCom Switch umożliwia proste przejście z dotychczasowej, dostępnej w danym zakładzie karnym telefonii analogowej na oferującą wiele nowych możliwości i zgodną z duchem czasu telefonię IP PrisonCom:

Dzięki technologii PrisonCom Switch zasilanie i przepływ danych IP dla telefonii PrisonCom może być zrealizowany poprzez istniejące już w zakładzie karnym analogowe okablowanie. Przejście na zaawansowaną technologicznie i połączoną z wieloma wygodnymi funkcjami telefonię IP nie wymaga zatem nawet nowego okablowania.