Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

MobileWall

MobileWall to jedyny w swoim rodzaju system wykrywający i eliminujący połączenia nawiązywane za pomocą telefonii komórkowej, który wykrywa, lokalizuje i w ciągu milisekund skutecznie blokuje każdy rodzaj komunikacji w tym zakresie. W trakcie korzystania z systemu  MobileWall nie powstaje nigdy promieniowanie wyższe niż to, które wydziela zwykły telefon komórkowy podczas jego aktywnego używania. W wieloraki sposób do zastosowania wszędzie tam, gdzie komunikacja przy wykorzystaniu sieci telefonii komórkowej przeszkadza, jest niepożądana czy wręcz bezwzględnie zabroniona.

Możliwe obszary zastosowania dla MobileWall:

 •     zakłady karne, sądy, urzędy publiczne
 •     sale konferencyjne w firmach i hotelach
 •     kościoły, meczety
 •     szkoły, uniwersytety (sale, w których przeprowadzane są egzaminy)

MobileWall to modułowo skonstruowany system, który dostępny jest z różnymi wersjami wyposażenia i obudowy.

Ważna wskazówka: Zakup i/lub stosowanie zintegrowanego rozwiązania MobileWall podlega przepisom państwa, w którym ma być ono uruchomione. Dostawa systemu możliwa jest tylko po przedłożeniu odpowiedniego urzędowego zezwolenia, o ile jest ono w danych państwie wymagane.

MobileWall pracuje w dwóch fazach:

Faza 1: wykrywanie aktywności w obrębie sieci telefonii komórkowej
Faza 2: eliminowanie aktywności w obrębie sieci telefonii komórkowej

Części składowe i moduły:

 •     Moduł detekcyjny
 •     Moduł eliminujący
 •     Obudowa IP44 (opcjonalnie IP65)
 •     Wentylator
 •     Nagrzewnica (zalecana przy zamontowaniu na zewnątrz)
 •     Zasilanie awaryjne
 •     Czujnik ruchu 3D
 •     Złącze EoP (Ethernet over power)

MobileWall może być używany także wyłącznie w trybie detekcyjnym. Niepożądana aktywność w obrębie sieci telefonii komórkowej jest w takim przypadku ujawniana i przy wykorzystaniu oprogramowania administracyjnego dokładnie lokalizowana. Korzystanie z telefonów komórkowych jest jednak nadal możliwe. Przy dodatkowej aktywacji trybu eliminującego korzystanie z telefonów komórkowych zostaje w ciągu 300 milisekund od wykrycia skutecznie zablokowane.

Niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie ?

Wykrywanie aktywności w obrębie sieci telefonii komórkowej nie powoduje żadnego promieniowania, a tym samym brak jest też obciążenia promieniowaniem dla osób przebywających w zasięgu MobileWall. W fazie eliminacyjnej MobileWall powstaje co prawda promieniowanie, jednak to w swym oddziaływaniu na ludzi nie jest wyższe niż to, które związane jest ze zwykłym korzystaniem z telefonu komórkowego. Można zatem w sposób pewny wykluczyć dla MobileWall niebezpieczeństwo dla zdrowia związane z promieniowaniem, które wykraczałoby poza standardowy zakres.

  Informacja MobileWall