Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Pod marką PriSec zebrana została innowacyjna paleta rozwią- zań Gerdes z zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, które w przeważającej mierze skontruowane i zrealizowane zostały specjalnie na potrzeby placówek penitencjarnych.

PrisonCom

PrisonCom oferuje elastyczne, możliwe do zastosowania na całym świecie rozwiązania telekomunikacyjne dla placówek penitencjarnych. Bazują one na gromadzonych codzień w tych placówkach doświadczeniach, spełniając jednocześnie surowe wymogi, które stawiane są w tym specyficznym zakresie. Ze względu na wielorakie funkcje, ułatwiające funkcjonariuszom w sposób wyraźny ich codzienną pracę, technika telekomuni- kacyjna PrisonCom już dziś wyznacza standardy w placówkach penitencjarnych wielu części Europy Zachodniej.

PrisonMedia

Technika zapewniająca bezpieczeństwo uzupełniana jest przez PriSec-Infotainment, kompaktowy system multimedialny do zastosowania w celach więziennych, który łączy w sobie możliwą kompleksowo do nadzorowania telefonię, internet i telewizję. Ten system służy w możliwie najszerszym zakresie przygoto- waniu osadzonych do reintegracji z resztą społeczeństwa po odbyciu przez nich wymierzonych im kar pozbawienia wolności. Oferowane ponadto opcje rozrywkowe (tv, radio, dvd, gry) pomagają wypełnić osadzonym czas i służą ich relaksowi, co przekłada się bezspornie na zwiększenie spokoju i porządku pośród osadzonych w placowkach penitencjarnych.

MobileWall

MobileWall rozwiązuje problem powszechnego używania telefonów komórkowych w miejscach, w których jest to niewskazane lub zabronione. Ten bardzo nowoczesny system wykrywający i eliminujący połączenia wykonywane w obrębie sieci telefonii komórkowej, rozpoznaje, lokalizuje i blokuje (eliminacja połączeń tylko za wymaganym urzędowym zezwoleniem) w ciągu milisekund każdy rodzaj korzystania z telefonu komórkowego.

PrisonCom
Rozwiązania telekomuni- kacyjne dla placówek penitencjarnych

PrisonPhone
Telefon dla osadzonych
PrivacyPhone
Telefon w celach więziennych
PrisonCall
Sygnalizator świetlny
VideoVisit
Wideotelefonia

Więcej informacji...

PrisonMedia
Systemy medialne w celach więziennych

PrisonMedia TV / Mobile
Rozwiązania multimedialne w celach więziennych

Więcej informacji...

MobileWall
Wykrywanie i eliminacja połączeń wykonywanych
w obrębie sieci telefonii komórkowej

Więcej informacji...