Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Opinie partnerów

"COM plan + service dba jako kompleksowy usługodawca o bardzo wiele firm – od tych średnich aż po wielkie koncerny. Dla tych wszystkich przedsiębiorstw komunikacja z ich klientami jest bardzo ważnym czynnikiem gospodarczym. Dlatego też COM plan + service oferuje swoim klientom przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, pełną funkcjonalność, ponieważ: komunikacja nie zna bezruchu.

Aby to zrealizować, jesteśmy zdani na silnych i niezawodnych partnerów. Partnerów, którzy wytwarzają produkty i aplikacje, umożliwiające nam nie tylko spełnianie wymogów nasz klientów, ale wręcz ich przekraczanie.

Gerdes SA jest jednym z naszych partnerów, w stosunku do którego stwierdzenie to jest w pełni aktualne. Od wielu już lat COM plan + service współpracuje z Gerdes SA. Ta współpraca to obecnie nie tylko zakup kart ISDN albo licencji SIP, lecz także partnerstwo w zakresie rozwoju produktów.

Produkty firmy Gerdes SA łączą nasze aplikacje dot. platformy robot 5 ze światem komunikacji. Następuje to w sposób niezadowny i bezpieczny. Produkty te znajdują zastosowanie między innymi w oprogramowaniach stosowanych przez biura obsługi klienta w przodujących bankach, u ubezpieczycieli czy innych przeróżnych usługodawców.

Tutaj kilkaset tysięcy połączeń w miesiącu trafia do właściwego pracownika. Innym stosowanym przez nas rozwiązaniem jest alarmowanie odpowiednich służb w razie nagłej potrzeby. Kliniki, przedsiębiorstwa przemysłowe zabezpieczają swoje usługi albo dobra wartościowe dzięki tym aplikacjom. Niezawodność, stabilność i bezpieczeństwo mają właśnie w tym zakresie znaczenie o decydującym znaczeniu.

Dalsze zastosowanie ma miejsce przy rozwiązaniach unified communications. Telefonia komputerowa, serwery konferencyjne audio, voice mail, faks albo rozwiązania mobilne zwiększają efektywność pracowników naszych klientów. Produkty Gerdes SA występują także w tym zakresie jako łącznik z systemami komunikacyjnymi albo z sieciami operatorów sieci.

Jesteśmy przekonani, że także w przyszłości pogłębimy nasze owocne partnerstwo i pozyskamy wspólnie dalszych klientów."

Werner Oestreicher
Wspólnik zarządzający spółką
COM plan + service Sp. z o.o.