Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

O nas

Założona w roku 1989 spółka akcyjna GERDES to działający na polu międzynarodowym oferent technologiczny, którego specjali- zacją jest telekomunikacja oraz technika zapewniająca bezpie- czeństwo.

Pożądana na całym świecie technologia ISDN = PrimuX

25 lat doświadczenia i specjalizacja w zakresie rozwoju innowa- cyjnej technologii ISDN uczyniły z przedsiębiorstwa lidera o zasięgu międzynarodowym w opisanym segmencie. Z linią produktów PrimuX spółka GERDES oferuje największy na świecie wybór kontrolerów High Performance ISDN. Spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa adaptery ISDN wykorzystywane są w różnorodny sposób: od zabezpieczenia komunikacji w prywatnych gospodarstach domowych i małych biurach, poprzez sterowanie oddawania głosów przez telewidzów czy użytkowników dużych chatroomów, aż po niezawodną kontrolę centrali alarmowych i kolei dużych prędkości.

Technika penitencjarna PriSec: w 100% przydatny i niezawodny

W roku 2009 spółka GERDES poszerzyła swoją paletę produktów o te z zakresu techniki zapewniającej bezpieczeństwo. Pole dzia- łalności, które od tego czasu jest stale rozbudowywane i które odpowiedzialne jest w stale rosnącym zakresie za coraz większy sukces przedsiębiorstwa. Specjalizacja i wiedza GERDES mają nieustannie wpływ na rozwój i produkcję zaawansowanych technologicznie i w przeważającej mierze skonstruowanych specjalnie na potrzeby placówek penitencjarnych urządzeń.

Zebrana pod nazwą PriSec paleta produktów z zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej spełnia surowe wymogi bezpie- czeństwa i nadzoru, które stawiane są w tym specyficznym zakresie. Obok różnych systemów telefonii (telefonia dla osadzonych, telefonia w celach więziennych), które już dziś wyznaczają standardy w placówkach penitencjarnych wielu części Europy Zachodniej, aktualny asortyment techniczny PriSec oferuje także sygnalizatory świetlne, systemy alarmowe, kompaktowe systemy infotainment dla celi więziennych, a także technikę detekcyjną i eliminacyjną dla komunikacji w obrębie sieci telefonii komórkowej.

Wielokrotnie nagradzane: ograniczające wydatki routery TeleScout

Do najbardziej rozpoznawalnych marek z domu GERDES należy nieustannie TeleScout. Za pomocą tego komfortowego, wielokrotnie nagradzanego urządzenia ponad 100.000 klientów telefonuje każdego dnia po najniższych stawkach, ograniczając tym samym swoje wydatki za rozmowy telefoniczne.

GERDES SA – prowadzona przez właścicieli i niezawodna

Założycielami spółki akcyjnej GERDES są Carsten Gerdes (CEO) i Carl-Friedrich Braun (CTO). Ci dwaj eksperci techniczni sterują do dziś tym finansowo niezależnym i przynoszącym zyski przedsiębiorstwem, które cenią sobie jako niezawodnego partnera technologicznego zarówno prywatni użytkownicy jak i działające na rynku światowym koncerny.

 

Opinie partnerów

"COM plan + service dba jako kompleksowy usługo- dawca o bardzo wiele firm – od tych średnich aż po wielkie koncerny. Dla tych wszystkich przedsiębiorstw komunikacja z ich klientami jest bardzo ważnym czynni- kiem gospodarczym. Dlatego też COM plan + service oferuje swoim klientom przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, pełną funkcjonal- ność, ponieważ: komuni- kacja nie zna bezruchu.

Aby to zrealizować, jesteśmy zdani na silnych i niezawo- dnych partnerów. Partnerów, którzy wytwarzają produkty i aplikacje, umożliwiające nam nie tylko spełnianie wymogów nasz klientów, ale wręcz ich przekraczanie.

Gerdes SA jest jednym z naszych partnerów, w sto- sunku do którego stwier- dzenie to jest w pełni aktualne. Od wielu już lat COM plan + service współ- pracuje z Gerdes SA. Ta współpraca to obecnie nie tylko zakup kart ISDN albo licencji SIP, lecz także partnerstwo w zakresie rozwoju produktów." (...)

Czytaj dalej...