Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

15.000 komórek w brytyjskich więzieniach

Meckenheim, dnia 19 stycznia 2017 r.
Stan wyjątkowy w brytyjskich więzieniach: przemoc w placówkach penitencjarnych w stosunku do funkcjonariuszy i współwięźniów stale wzrasta, tak jak i liczba konsumowanych narkotyków i używanych przez osadzonych nielegalnych telefonów komór- kowych. Wyraźnie przybyło w 2015 r. w szczególności tych ostatnich: więcej niż 15.000 komórek i kart SIM zarekwirowano w ciągu tego roku w placówkach penitencjarnych. Ciemna liczba faktycznie przemyconych komórek może stanowić wielokrotność tej liczby.

Więcej informacji...

Pilotaż w St. Pölten uwieńczony sukcesem

Reportaż telewizyjny o uwieńczonym sukcesem uruchomieniu techniki zagłuszającej MobileWall w austriackim zakładzie karnym w St. Pölten. Emisja w dniu 16.08.2016 r., godz. 19:00, w programie "Dolna Austria dziś - aktualne wiadomości z krajów związkowych".

Do reportażu

1.426 nielegalnych komórek w berlińskich więzieniach

Meckenheim, 1 sierpień 2016r.
1.426 telefonów komórkowych zostało zabezpieczonych w 2015 r. przez funkcjonariuszy berlińskich placówek penitencjarnych. To blisko 41 procent więcej niż rok wcześniej. Opublikowane przez berliński Urząd Sprawiedliwości dane oznaczają, że nielegalnie na teren zakładów karnych i aresztów śledczych przemycane telefony komórkowe stanowią stale rosnący problem w obszarze penitencjarnym. Zwłaszcza jeśli się uwzględni, że „ciemna liczba“ telefonów komórkowych, które faktycznie znajdują się w rękach osadzonych, najpewniej jest wielokrotnie wyższa. Reakcją miasta Berlin na rosnącą lukę w zakresie bezpieczeństwa jest wykorzystanie postępu technologicznego.

Więcej informacji...

Poszerzenie zarządu Gerdes SA

Meckenheim, dnia 1 października 2013 r.
Gerdes SA poszerzyła swój zarząd: z dniem 1 października 2013 r. rada nadzorcza powołała Panią Jennifer Jeschko do zarządu spółki. Tym samym spółka technologiczna w sposób wyraźny sygnalizuje kierunek w jej dalszym strategicznym rozwoju. Ten obrany po poszerzeniu w roku 2009 głównej działalności spółki o telekomunikacyjne i poprawiające bezpieczeństwo technologie dla placówek penitencjarnych kurs zyskał wyraźnie na dynamice.

Więcej informacji...

Uwieńczone sukcesem uruchomienie systemu MobileWall w Nowym Orleanie


Meckenheim, dnia 18 stycznia 2013 r.
Nielegalnie na teren zakładu karnego przemycone telefony komórkowe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności nie tylko w Polsce czy w Niemczech, lecz na całym świecie. Jakże chętnie i często wykorzystywane są przez osadzonych te małe urządzenia do dalszego prowadzenia przez nich nielegalnych interesów, zdobywania narkotyków czy zastraszania świadków. Telefony komórkowe prowadzą tym samym do powstania poważnej luki w zakresie bezpieczeństwa.

Aby uniknąć takich niebezpieczeństw, Orleans Parish Prison, okręgowe więzienie w Nowym Orleanie, dziewiąte co do wiel- kości więzienie w Stanach Zjednoczonych, podjęło stanowcze kroki i uruchomiło przed 4 tygodniami system MobileWalls służący wykrywaniu nielegalnie przemyconych na teren więzienia telefonów komórkowych.

Więcej informacji...

Rozwiązanie, które ma sens: internet w placówkach penitencjarnych

Meckenheim, dnia 14 grudnia 2012 r.
Każdy człowiek ma prawo uzyskiwania informacji. Stosownie do art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, prawo wolności opinii i wyrażania jej obejmuje swobodę poszukiwania, otrzy- mywania i rozpowszechniania informacji wszelkimi środkami. Najważniejszym źródłem informacji jest dziś internet. Komputer, umożliwiający dostęp do internetu, można obecnie spotkać prawie w każdym polskim domu, w placówkach penitencjarnych natomiast niezmiernie rzadko.

Więcej informacji...

Dr Filip Hartwich
Kierownik dystrybucji PriSec Polska

Telefon:
+48 223077095
Faks:
+49 2225 9160 - 29
Email:
fhartwich(at)gerdes-ag.de