Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Rozwiązanie, które ma sens: internet w placówkach penitencjarnych

Meckenheim, dnia 14 grudnia 2012 r.
Każdy człowiek ma prawo uzyskiwania informacji. Stosownie do art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, prawo wolności opinii i wyrażania jej obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji wszelkimi środkami. Najważniejszym źródłem informacji jest dziś internet. Komputer, umożliwiający dostęp do internetu, można obecnie spotkać prawie w każdym polskim domu, w placówkach penitencjarnych natomiast niezmiernie rzadko.

 

Obecnie mnożą się zatem głosy tych, którzy uważają, że sytuacja ta wymaga poprawy. Jednocześnie podejmuje się ostrożne próby, aby zapewnić bezpieczny dostęp do internetu także w placówkach penitencjarnych. Brak jest jednak odpowiednich regulacji prawnych, a te uchwalone już w innych państwach są bardzo restrykcyjne.

Ci, którzy opowiadają się za możliwością korzystania z bezpiecznego internetu w placówkach penitencjarnych, argumentują, że głównym celem wykonywania kary musi być możliwie najlepsze przygotowanie osadzonych do życia w społeczeństwie po wyjściu z więzienia. Bez dostępu do internetu, a zatem i bez dostępu do kanałów telekomunikacyjnych, osiągnięcie tego celu jest dużo trudniejsze: oferty dot. wolnych miejsc pracy, ogłoszenia wynajmu mieszkań, kontakt z urzędami, bankowość internetowa oraz informacje – właśnie dla osadzonych poradzenie sobie z tymi zadaniami jest w internecie o wiele łatwiejsze niż w jakikolwiek inny sposób.

Dodatkowo przeprowadzone dotychczas głównie w Europie projekty pilotażowe wykazały, że nadużycia w tym zakresie nie są tak liczne jak się tego obawiano. Z kolei te nieliczne przypadki nadużyć mogłyby zostać całkowicie wyeliminowane za pomocą bardziej restrykcyjnych zasad (wykluczenie określonych osadzonych z korzystania z internetu) oraz częstszych kontroli przy wykorzystaniu dostarczonych do zakładów karnych technicznych urządzeń kontrolnych. Wątpliwości dot. bezpieczeństwa takich rozwiązań nie są zatem z punktu widzenia aktualnego stanu techniki uzasadnione.

Zaawansowane technologicznie rozwiązanie dot. bezpiecznego internetu w placówkach penitencjarnych oferuje system PrisonMedia. Bazujący na najnowszych standardach technologicznych i opracowany specjalnie na potrzeby placówek penitencjarnych system infotainment, dostępny w wersji naściennej oraz na tablet, oferuje dodatkowo wiele innych funkcji, takie jak ograniczone wysyłanie wiadomości email, lokalna sieć w obrębie danej placówki, edytory tekstowe, dostęp do form kształcenia na odległość, telefonia i wideotelefonia, telewizja, radio, rejestratory wideo, odtwarzacze dvd, a także wejście pod konsolę gier. To wszystko zmieszczone w jednej, kompaktowej obudowie i zabezpieczone przed zniszczeniem i manipulacją za pomocą wielu inteligentnych mechanizmów ochronnych.