Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Uwieńczone sukcesem uruchomienie systemu MobileWall w Nowym Orleanie

Meckenheim, dnia 18 stycznia 2013 r.
Nielegalnie na teren zakładu karnego przemycone telefony komórkowe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności nie tylko w Polsce czy w Niemczech, lecz na całym świecie. Jakże chętnie i często wykorzystywane są przez osadzonych te małe urządzenia do dalszego prowadzenia przez nich nielegalnych interesów, zdobywania narkotyków czy zastraszania świadków. Telefony komórkowe prowadzą tym samym do powstania poważnej luki w zakresie bezpieczeństwa.

Aby uniknąć takich niebezpieczeństw, Orleans Parish Prison, okręgowe więzienie w Nowym Orleanie, dziewiąte co do wielkości więzienie w Stanach Zjednoczonych, podjęło stanowcze kroki i uruchomiło przed 4 tygodniami system MobileWalls służący wykrywaniu nielegalnie przemyconych na teren więzienia telefonów komórkowych.

"Everyone is thrilled", „wszyscy są zachwyceni“, podsumowuje doświadczenia z pierwszych tygodni Abbie Forrest, prezes TalkTelio, spółki partnerskiej Gerdes SA, będącej wyłącznym dystrybutorem jej produktów na rynku amerykańskim. Przy tym uruchomienie systemu MobileWall w Orleans Parish Prison związane było z wieloma trudnymi wyzwaniami.

Urządzenia wchodzące w skład systemu musiały być bowiem zainstalowane na zewnętrznej ścianie więzienia. "System MobileWall musiał zatem wykrywać połączenia wykonywane w obrębie sieci telefonii komórkowej przez masywną, wzmocnioną dodatkowo stalą ścianę betonową pokrytą sześciokrotnie powłoką z farby ołowianej", objaśnia wyjątkowość tej lokalizacji Carsten Gerdes, przewodniczący zarządu Gerdes SA. Także sąsiadujące z tą ścianą cele, które mają być kontrolowane, są zabezpieczone przez wpuszczone w ścianę stalowe kraty oraz ciężkie stalowe drzwi. "Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że udało nam się wystartować w Nowym Orleanie z naszym systemen bez żadnych zakłóceń", nie kryje radości zarząd Gerdes.