Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Poszerzenie zarządu Gerdes SA

Meckenheim, dnia 1 października 2013 r.
Gerdes SA poszerzyła swój zarząd: z dniem 1 października 2013 r. rada nadzorcza powołała Panią Jennifer Jeschko do zarządu spółki. Tym samym spółka technologiczna w sposób wyraźny sygnalizuje kierunek w jej dalszym strategicznym rozwoju. Ten obrany po poszerzeniu w roku 2009 głównej działalności spółki o telekomunikacyjne i poprawiające bezpieczeństwo technologie dla placówek penitencjarnych kurs zyskał wyraźnie na dynamice.

Jennifer Jeschko, specjalistka z zakresu ekonomiki przemysłu, pracuje od roku 2006 dla spółki. Już od roku 2010 prowadzi skutecznie interesy Gerdes SA, spółki, która nie tylko sama tworzy nowe rozwiązania, ale własne technologie także niemalże całkowicie sama produkuje.

„Zasilenie zarządu to logiczna konsekwencja naszej dywersyfikacji oraz powiększania sią firmy“, komentuje przewodniczący zarządu Carsten Gerdes. Jest on przekonany, że fachowy i personalny przyrost w obrębie zarządu spółki popchnie Gerdes SA jeszcze mocniej do przodu.