Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

15.000 nielegalnych komórek i kart SIM w brytyjskich więzieniach

Meckenheim, dnia 19 stycznia 2017 r.
Stan wyjątkowy w brytyjskich więzieniach: przemoc w stosunku do funkcjonariuszy i współwięźniów stale wzrasta. Jeden z funkcjonariuszy Służby Więziennej z placówki penitencjarnej w Manchester zwrócił się anonimowo w połowie grudnia z desperackim apelem do lokalnej gazety „Manchester Evening News“. Funkcjonariusz ten alarmuje w swoim apelu skierowanym do opinii publicznej, że on i jego koledzy coraz bardziej obawiają się przemocy ze strony osadzonych. Mają przy tym wrażenie, że ustawodawca i kierownictwo placówki o nich zapomnieli. Nie podejmuje się też żadnych działań mających ukrócić stale rosnące zażywanie narkotyków i korzystanie z nielegalnych telefonów komórkowych wewnątrz murów więziennych. Niekontrolowane korzystanie z  komórek przez osadzonych nawet często nie jest karane.

Drastyczny wzrost liczby nielegalnych komórek

W 2015 r. wzrosła wyraźnie w szczególności liczba telefonów komórkowych, przemycanych na teren brytyjskich placówek penitencjarnych: ponad 15.000 komórek i kart SIM zostało zarekwirowanych w 2015 r. w brytyjskich więzieniach. Ciemna liczba faktycznie przemyconych komórek może stanowić wielokrotność tej liczby. Osadzeni wykorzystują telefony w pierwszej kolejności do kontynuowania kryminalnych działań, do zdobywania narkotyków, do zastraszania ofiar i świadków, a także do publikowania zdjęć i filmów z zakładów karnych na portalach społecznościowych.

Rosnące obawy u funkcjonariuszy

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie czują się więcej bezpieczni. To nie pozostaje bez konsekwencji. Wyjątkowo wysoka jest w tej grupie zawodowej liczba przedkładanych zwolnień lekarskich, coraz więcej funkcjonariuszy rezygnuje całkiem z pracy. Skutek: braki personalne w brytyjskich więzieniach.

Znalezienie nowych pracowników nie jest przy tym ze względu na złą reputację tych miejsc pracy sprawą prostą. Do tego dochodzi jeszcze także mało atrakcyjne wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej. Stąd w listopadzie do ogólno-narodowego strajku przyłączyło się 10.000 funkcjonariuszy, aby zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację. Jakże głośne wołanie o pomoc.

Brytyjski rząd uchwala pakiet zaradczy

Aby zwalczyć kryzys w brytyjskich więzieniach, tamtejszy rząd uchwalił pakiet zaradczy, przeznaczając na jego realizację ca. 650 milionów euro. Przy wykorzystaniu tych środków zatrudnienie ma znaleźć do 2018 r. dodatkowo 2.500 funkcjonariuszy. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na modernizację i techniczne wyposażenie szczególnie zaniedbanych zakładów karnych.

Blisko 16.400.000 euro już zainwestowano, aby w 10 najpilniejszych placówkach zatrudnić dodatkowych 400 funkcjonariuszy. Za 3.500.000 euro utworzono centrum ds. wyjaśniania rosnącej przestępczości za kratkami. Minister ds. Bezpieczeństwa Ben Wallace podkreśla: „Osadzeni znajdują się za kratkami, bo chcemy przed ich czynami chronić społeczeństwo. Jest zatem całkowicie nie do zaakceptowania, jeśli mogą kontynuować swoje przestępcze działania zza krat“.

Komórki zawieszać czy blokować?

W trzech brytyjskich więzieniach o szczególnie złej reputacji, zakładzie karnym dla niebezpiecznych osadzonych, areszcie w Londynie oraz areszcie w Anglii Północnej, zainstalowano technikę blokującą połączenia w obrębie sieci telefonii komórkowej. Uruchomiona ma ona zostać na początku roku.Te techniczne rozwiązania to środki uzupełniające w stosunku do podpisanej na koniec listopada i świętowanej jako przełomowej przez brytyjski rząd umowy, na mocy której operatorzy telefonii komórkowej mają zawieszać nielegalnie używane w więzieniach karty SIM.

Krytycy tej umowy tacy jak były Główny Inspektor Służby Więziennej David Ramsbotham szczerze wątpią w skuteczność tej umowy. Jego wieloletnie doświadczenia pozwalają mu na sformułowanie wniosku, że osadzeni w prosty sposób uczynią umowę nieskuteczną, korzystając zaraz po zawieszeniu danej karty SIM przez operatora po prostu z nowych kart.Za najpraktyczniejsze i szczególnie efektywne rozwiązanie tego problemu Ramsbotham uznaje technikę blokującą połączenia w obrębie sieci telefonii komórkowej i opowiada się za jej wykorzystaniem we wszystkich brytyjskich placówkach penitenc- jarnych.

  Informacja MobileWall